CO2 PRESTATIELADDER

APAC is sinds februari 2014 in het bezit van het certificaat niveau 3 van de CO2-presatieladder. Elk jaar wordt met een audit gecontroleerd of APAC nog steeds aan alle eisen van deze prestatieladder voldoet. De laatste audit is gedaan in april 2019. Daarbij is ons certificaat weer voor een jaar verlengd.

Voor deze prestatieladder brengen we onze CO2-uitstoot in beeld. Daarnaast bepalen we elk jaar opnieuw reductiedoelstellingen en maatregelen. Een reductieplan zorgt ervoor dat APAC bewuster en zuiniger omgaat met energie. Hierbij speelt bewustwording van zowel de eigen organisatie als onze omgeving een grote rol. Voorbeelden van maatregelen zijn het terugbrengen van de reiskilometers, meer gebruik maken van groene stroom en het verplicht stellen van bedrijfsauto’s met minimaal label B.

Wat is het en wat levert het op?

De CO2-prestatieladder is ontwikkeld door ProRail. Het is een instrument om bedrijven uit te dagen om hun CO2-emissie te leren kennen en vervolgens te verminderen. Het gaat daarbij vooral om energie besparen, efficiënt gebruikmaken van materialen en duurzame energie gebruiken. Sinds 2011 is de CO2-prestatieladder in beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Verschillende niveaus

De CO2-prestatieladder geeft in vijf niveaus aan hoe bewust de onderneming is van het eigen energieverbruik en van de mogelijkheden om dat verbruik in de toekomst te verkleinen. Het niveau dat een bedrijf heeft bereikt in het verminderen van zijn CO2-uitstoot vertaalt zich in een ‘gunningvoordeel’. Hoe hoger het niveau op het certificaat, hoe meer ‘fictief’ voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningafweging. Zo neemt de kans toe om de goedkoopste te zijn bij een aanbesteding.

Wat betekent dit voor u?

Doordat APAC meedoet met de CO2-prestatieladder, bent u er als onze opdrachtgever van verzekerd dat wij uw installaties zo energie-efficiënt mogelijk ontwerpen. Vervolgens houden we deze installaties in de juiste conditie om onnodig energieverlies te voorkomen. Daarnaast stimuleren wij onze fabrikanten om continu de nieuwste innovaties in hun producten te verwerken om energie te besparen en opwarming van de aarde tegen te gaan. Zo is er grote aandacht voor Laag GWP koudemiddelen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over ons CO2-reductiebeleid of heeft u concrete tips? Neem dan contact op met onze VGM-coördinator Sandra van der Loo via telefoonnummer 030-2416850.