Koeling-upgrade euNetworks bespaart 62% energie

Project

In een datacenter van euNetworks verving APAC diverse onderdelen van het koelsysteem en vernieuwde de regeling. Met de upgrade bespaart de klant maar liefst 62% energie.

Achtergrond

De grote West-Europese aanbieder van breedbandnetwerken euNetworks vroeg APAC om een upgrade voor het koelsysteem in een van hun datacenters in Amsterdam. Het bestaande systeem was zo’n 15 jaar oud en verbruikte te veel energie om te kunnen voldoen aan de duurzaamheidseisen van de gemeente. Onze opdracht was dan ook om de koeling efficiënter te maken. Het systeem telt 42 binnenunits en is in gebruik om een optimale temperatuur te creëren voor de apparatuur in 4 grote serverruimtes van elk zo’n 20 x 40 meter.

Onze oplossing

Aangezien het frame en de warmtewisselaar nog goed waren, richtten we ons op het vervangen van de techniek in de binnenunits. Om te beginnen vervingen we steeds 4 AC-ventilatoren door 3 veel zuiniger EC-exemplaren. Bovendien monteerden we de nieuwe ventilatoren niet in, maar onder de units. Daardoor blaast de lucht niet door een gat en ondervindt dus minder weerstand. Daarnaast vervingen we de complete schakelpanelen met bijvoorbeeld de controller, sensoren en schakelaars. Die zetten we in voor een nieuwe regeling om de ventilatoren aan te sturen. Daarbij meten we niet de temperatuur van de lucht die terugkomt uit de ruimte, maar van de lucht die de ruimte in gaat. Als die goed is, kunnen we apparaten gericht voldoende koelen zonder dat de hele ruimte een bepaalde temperatuur heeft. Dankzij een slimme drukregeling kunnen we altijd de juiste luchthoeveelheid verplaatsen t.b.v. de servers in de datacenter.

Het resultaat

We hebben alle units omgebouwd terwijl het datacenter volledig actief was. We hadden berekend dat het koelsysteem daarvoor voldoende reservecapaciteit had. Dat bleek te kloppen: de installatie is zonder problemen verlopen. Vervolgens hebben we het nieuwe systeem optimaal afgesteld. Zo hebben we de geperforeerde tegels waardoor de lucht van onder de vloer in de ruimte komt opnieuw ingeregeld, zodat elk apparaat precies de juiste hoeveelheid lucht ontvangt. Vervolgens hebben we het verschil in energieverbruik bepaald tussen de oude en de nieuwe situatie. Bij dezelfde hoeveelheid lucht bleek de upgrade een energiebesparing op te leveren van wel 62%. Daarmee zijn de gemeentelijke duurzaamheidsdoelen ruim gehaald. Bovendien scheelt het aanzienlijk op de energierekening. euNetworks is dan ook zeer tevreden en heeft APAC inmiddels ingeschakeld voor een nieuwe opdracht: het vervangen van de chillers.

Locatie:
datacenter euNetworks, Amsterdam

Opdrachtgever:
euNetworks BV

Uitgangspunt:
upgrade van bestaand koelsysteem

Gebruikte apparatuur
EBM K3G450 EC-ventilatoren
Controlli klepmotoren
UltraCap

Compleet nieuwe regeling en schakelkast:
Carel pCO5+ controllers
Speciale software
Drukopnemers, sensoren en beveiligingen