ISO 14001 certificaat: duurzaam milieu beleid

APAC is sinds januari 2014 in het bezit van het ISO 14001 certificaat. Dit certificaat levert bewijs van een duurzaam en dynamisch verankerd milieubeleid binnen onze organisatie. Wij zijn ons bewust van de nadelige gevolgen van ons werk voor het milieu. Daarom willen wij deze gevolgen tot een minimum beperken en continu verbeteringen doorvoeren.

Maatregelen

Wij hebben onder andere de volgende maatregelen getroffen:
• CO2-reductieprogramma: wij richten ons op het verlagen van onze CO2-uitstoot.
• Afvalbeperking: ons afval wordt gescheiden ingezameld en afgevoerd.
• Milieugevaarlijke stoffen: wij houden ons aan de strenge wet- en regelgeving op het gebied van het milieu (bijvoorbeeld de F-gassen verordening).

Energiebesparing, recycling en onderhoud

Wij zien het als onze taak om klanten te informeren en adviseren over toekomstig energieverbruik. Bovendien houden we rekening met de recycling van installatiecomponenten nadat de levensduur is verstreken. APAC ontwikkelt energiezuinige alternatieven voor toepassing op nieuwe en bestaande airconditioninginstallaties. Wij adviseren doelgericht voor de beste oplossing per project. Dankzij energiezuinige apparatuur en componenten, maar ook door degelijk onderhoud, kan de CO2-uitstoot aanzienlijk worden verkleind.

Maatschappelijk verantwoord

Bij APAC sluiten we aan bij uw maatschappelijk verantwoorde onderneming. Van ontwerp, aanleg en exploitatie tot de uiteindelijke ontmanteling besteden wij de grootst mogelijke zorg. Daarnaast is de door ons geleverde apparatuur voor het overgrote deel recyclebaar.

Wij zien het ook als onze taak om de klant de beste informatie en voorlichting te geven over zijn toekomstige energieverbruik.
APAC ontwikkelt energiezuinige alternatieven voor toepassing op nieuwe en bestaande airconditioning installaties en adviseert doelgericht omtrent de beste oplossing per project. Door toepassing van energiezuinige apparatuur en componenten, maar ook door degelijk onderhoud, kan de CO2-emissie aanzienlijk worden verkleind.