ONZE EIGEN CO2 FOOTPRINT

APAC is sinds februari 2014 in het bezit van het certificaat niveau 3 van de CO2-presatieladder. Elk jaar wordt met een audit gecontroleerd of APAC nog steeds aan alle eisen van deze prestatieladder voldoet. De laatste audit is gedaan in april 2019.

Vanaf 2020 hebben wij ervoor gekozen om het systeem niet meer te laten accrediteren. Wel blijven we onze CO2 uitstaat in beeld brengen via onze eigen Footprint.

Daarnaast bepalen we elk jaar opnieuw reductiedoelstellingen en maatregelen. Een reductieplan zorgt ervoor dat APAC bewuster en zuiniger omgaat met energie. Hierbij speelt bewustwording van zowel de eigen organisatie als onze omgeving een grote rol. Voorbeelden van maatregelen zijn het terugbrengen van de reiskilometers, en gebruik van zonnepanelen.

Wat betekent dit voor u?

Bij APAC bent u er als onze opdrachtgever van verzekerd dat wij uw installaties zo energie-efficiƫnt mogelijk ontwerpen. Vervolgens houden we deze installaties in de juiste conditie om onnodig energieverlies te voorkomen. Daarnaast stimuleren wij onze fabrikanten om continu de nieuwste innovaties in hun producten te verwerken om energie te besparen en opwarming van de aarde tegen te gaan. Zo is er grote aandacht voor Laag GWP koudemiddelen.

Rapportages

Elk half jaar rapporteren we over onze uitstoot, doelstellingen en reductiemaatregelen. De gedetailleerde rapportages zijn op aanvraag beschikbaar.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over ons CO2-reductiebeleid of heeft u concrete tips? Neem dan contact op met onze VGM-coƶrdinator Sandra van der Loo via telefoonnummer 030-2416850.