F-GASSEN

F-gassen certificaat garandeert kwaliteit

Kwaliteit staat voorop bij APAC. Daarom beschikken wij over alle benodigde certificaten en diploma’s om de beste kwaliteit te leveren. Zo zijn wij in het bezit van het bedrijfscertificaat ‘Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties’. Daarnaast hebben alle servicetechnici van APAC het ‘F-gassen certificaat categorie 1’.

Beperkte uitstoot

F-gassen zijn broeikasgassen waar fluor in zit. Deze kunnen vrijkomen bij werkzaamheden aan koelinstallaties, net als ozonafbrekende stoffen. Daarom mogen alleen deskundig opgeleide technici deze werkzaamheden uitvoeren. Wij zorgen dat onze medewerkers hieraan voldoen. Als klant krijgt u dus altijd een gekwalificeerde service engineer op bezoek om aan uw installatie te werken. Bovendien bieden we steeds milieuvriendelijker koelmachines aan. Zo wordt de kans op emissie tot een minimum beperkt en blijft het energieverbruik van uw installatie binnen de norm.

Voldoet aan Europese verordening

Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe Europese F-gassen verordening met striktere eisen voor stoffen die het broeikaseffect versterken. Sinds 1 april 2020 zijn er bovendien aangescherpte regels voor registratie en onderhoud van koelinstallaties met deze stoffen. Bij de BRL100 versie 2.0 is het doel verschoven naar preventie en richt men zich steeds meer op het voorkomen van lekkage van F-gassen. APAC loopt hiermee voorop. Het doel? Met elkaar werken aan veiligheid en een schoner milieu. Wij doen hier graag aan mee.

Overige certificaten

Naast het F-gassen certificaat is APAC ook in het bezit van het NVKL Kwaliteitslabel Klimaat en het ISO-14001 certificaat. Bovendien hebben onze monteurs het VCA-diploma.

De certificaten zijn hieronder te downloaden:

F-gassen certificaat
NVKL kwaliteitslabel
ISO-14001 certificaat