WARMTETERUGWINNING

‘Restwarmte uitkoppeling zou eigenlijk een standaard onderdeel van een Datacenter koelinstallatie moeten zijn’

Om de energietransitie te ondersteunen hebben de Nederlandse Datacenters in 2017 via de DDA hun restwarmte beschikbaar gesteld (onder bepaalde voorwaarden). Hoe en in welk tempo dit uitgerold gaat worden is aan de overheid in samenwerking met de datacenters en bouwende partijen.

Peter de Bruijn: ’tijdens de (ver)bouw van een Datacenter is het veelal eenvoudig om een mogelijkheid in de installatie op te nemen om de warmte uit te koppelen. Door de stijgende temperaturen in het datacenter, wordt er restwarmte van een steeds betere kwaliteit gegenereerd. Een eenvoudige platenwisselaar is vaak al voldoende om nu of in de toekomst op aan te sluiten. Hiermee is er meteen een scheiding gecreëerd tussen datacenter en buitenwereld, met andere woorden dat wat er buiten het datacenter gebeurt heeft geen invloed op de betrouwbaarheid van de datacenter koeling. Bijkomend voordeel van verwarmen met restwarmte is, dat daar waar warmte wordt onttrokken koud water terugkomt. Bijvoorbeeld: er gaat warm water 30°C het datacenter uit, hiermee wordt een warmtepomp gevoed (opwaardering van de warmte voor de gebruiker), waarna het water met 20° weer terugkomt naar het datacenter. Dit deel hoeft al niet meer door de datacenterkoelinstallatie te worden gekoeld. Dit levert jaarlijks al een behoorlijke besparing op ten aanzien van energiekosten (gas en elektriciteit).’

Hergebruik binnen het eigen datacenter is laaghangend fruit!

Vooralsnog is het binnen het datacenter hergebruiken van restwarmte het meest efficiënt. Denk hierbij aan het verwarmen van de carters van NSA’s, kantoorruimte en overige ruimten waar tijdens het winterseizoen verwarming noodzakelijk is. Nu gaat dat meestal nog met een separaat gasgestookt verwarmingssysteem of met elektrische verwarming (in het geval van de NSA). Door deze systemen aan te passen kan veelal met een redelijk standaard warmtepomp al in een groot deel van de verwarmingsbehoefte voorzien worden. Zelfs sanitair water, waarbij je voorbij de legionella grens moet verwarmen is met een warmtepomp te maken. Bytesnet Groningen verwarmt de kantoorruimten reeds met restwarmte, waardoor dit Groningse datacenter ‘Gasloos’ gebouwd kon worden. In de nabije toekomst kunnen er zelfs woningen en gebouwen verwarmd worden met restwarmte uit het datacenter. Hiervoor is een overeenkomst gesloten met WarmteStad, waarbij de restwarmte om niets geleverd wordt conform de aanbieding van de DDA.