ENERGIE EN ENERGIEREDUCTIEBELEID

Reductiedoelstellingen gasverbruik en wagenpark

In 2021 hebben wij als doelstelling om onze CO2-uitstoot opnieuw te verlagen. Dat doen we met verschillende aanpassingen. Dankzij het aankopen van ons bedrijfspand in 2018, kunnen we daar nu investeren in duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan een efficiëntere of kleinere verwarmingsketel en/of een warmtepomp. In de tweede helft van 2020 hebben we 660 zonnepanelen geplaatst. We zien dat we daarmee onze uitstoot fors terugbrengen zo niet volledig compenseren.

Daarnaast blijven we de warme truiendag stimuleren. Zo willen we onze medewerkers bewustmaken van de relatie tussen de kantoortemperatuur en onze CO2-uitstoot.
Het beleid voor de aanschaf van bedrijfsauto’s blijft een aandachtspunt in de organisatie. We richten ons op een uitstoot van maximaal 106 gram CO2 per kilometer voor personenauto’s. Onze voorkeur gaat uit naar elektrische auto’s, hybrides of plug-inhybrides. Bij onze bestelbus houden we de EUR6-norm aan. Apac heeft de intentieverklaring ondertekend voor toetreding tot het convenant waterstof en mobiliteit Provincie Utrecht waarbij de doelstelling is om naast de elektrische voertuigen, gebruik te gaan maken van voertuigen, aangedreven met waterstof.

Zoals aangegeven, denken wij dat we de grootste CO2-reductie bij klanten kunnen behalen. Het gaat hier dan om het energieverbruik bij onze klanten. Met innovaties en technische ontwikkelingen willen we met name bij datacenters het energieverbruik verminderen. In 2016 heeft APAC hier software voor ontwikkeld. Vanaf 2017 is deze software steeds meer verkocht. We hebben bijvoorbeeld projecten op dit gebied gedaan bij ProRail Railcenter, InterXion AMS 5, Ecolab Oegstgeest en Universiteit Gent.

Eind 2019 heeft onze leverancier Climaveneta haar 4e generatie koelmachines en warmtepompen geïntroduceerd met milieuvriendelijke HFO-koudemiddelen HFO1234ZE en HFO1234YF. Deze introductie is verder uitgebreid tot in 2021. Bijna het gehele gamma van Climaveneta is beschikbaar met low-GWP koudemiddelen.

Inmiddels heeft Climaveneta in Europa al HFO-koelinstallaties geleverd met in totaal meer dan 200MW koelvermogen. Een van de meest aansprekende projecten is Fortums stadsverwarming in het Finse Espoo. Hier zijn twee warmtepompen geleverd en geïnstalleerd. Daarmee wordt restwarmte van een datacenter van Ericsson hergebruikt via het warmtenet van de stad Espoo.
Dichter bij huis heeft APAC een warmtepomp van Climaveneta geleverd bij het Groningse datacenter van Bytesnet en DRT in Amsterdam. Deze is verbonden met het koelsysteem en gebruikt de restwarmte om kantoorruimte te verwarmen. Dankzij een overeenkomst met WarmteStad kunnen in de toekomst zelfs woningen en andere gebouwen in de omgeving verwarmd worden met de restwarmte.

Indien gewenst kan er een getekende versie van het ISO14001 beleid opgevraagd worden bij Sandra van der Loo.