ENERGIE EN ENERGIEREDUCTIEBELEID

Reductiedoelstellingen SCOPE I: gasverbruik en wagenpark

In 2019 hebben wij als doelstelling om onze CO2-uitstoot opnieuw minimaal 2% te verlagen. Dat doen we met verschillende aanpassingen. Dankzij het aankopen van ons bedrijfspand in 2018, kunnen we daar nu investeren in duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan een efficiëntere of kleinere verwarmingsketel en/of een warmtepomp. In 2019/2020 gaan we zonnepanelen plaatsen. Daarvoor hebben we inmiddels subsidie gekregen. We verwachten dat we onze uitstoot daarmee fors kunnen terugbrengen. Daarnaast blijven we de warme truiendag stimuleren. Zo willen we onze medewerkers bewustmaken van de relatie tussen de kantoortemperatuur en onze CO2-uitstoot.

In 2014 konden we onze uitstoot in scope I enorm terugdringen. In 2017 was er een lichte stijging, maar in 2018 hebben we onze uitstoot weer met 2,8 % kunnen verminderen. Ons gasverbruik voor verwarming is wel iets gestegen. Omdat dit voornamelijk afhankelijk is van het weer, hebben wij hier weinig invloed op. Wel hebben we de uitstoot van ons wagenpark verder aangepakt. Het beleid voor de aanschaf van bedrijfsauto’s is nogmaals aangescherpt en onder de aandacht gebracht in de organisatie. We richten ons op een uitstoot van maximaal 106 gram CO2 per kilometer voor personenauto’s. Onze voorkeur gaat uit naar elektrische auto’s, hybrides of plug-inhybrides. Bij onze bus houden we de EUR6-norm aan.

Reductiedoelstellingen SCOPE II (elektra en vliegkilometers)

In 2017 hebben we een investeringsstop gehad – net als in 2016. Daardoor hebben we niet geïnvesteerd in zonnepanelen en andere duurzame middelen. Dit heeft onder meer te maken met het aankopen van ons bedrijfspand in 2018.
Wij houden nauwkeurig bij hoeveel vliegkilometers onze medewerkers maken, voornamelijk voor reizen naar onze leverancier in Italië. We gaan er niet van uit dat we het aantal vliegkilometers in 2019 kunnen verlagen. We zetten namelijk sterker in op productontwikkeling, waardoor we vaker bij de leverancier in Italië zullen zijn. Daar staat tegenover dat we dankzij de nieuwe producten meer energiezuinige oplossingen kunnen leveren aan de klant.

Reductiedoelstellingen SCOPE III (CO2-uitstoot bij klanten)

Zoals bij scope II al aangegeven, denken wij dat we de meeste CO2-reductie bij klanten kunnen behalen. Het gaat hier dan om het energieverbruik bij onze klanten. Met innovaties en technische ontwikkelingen willen we met name bij datacenters het energieverbruik verminderen. In 2016 heeft APAC hier software voor ontwikkeld. Vanaf 2017 is deze software steeds meer verkocht. We hebben bijvoorbeeld projecten op dit gebied gedaan bij WWT Oude Meer, It’s me Raamsdonkveer, Datacenter Friesland en Ampco Flashlight Utrecht.
Eind 2017 heeft onze leverancier Climaveneta haar 4e generatie koelmachines geïntroduceerd met de milieuvriendelijke HFO-koudemiddelen HFO1234ZE en HFO1234YF. Deze koudemiddelen hebben een zeer lage milieu-impact, terwijl de technische eigenschappen gelijk zijn aan die van de oudere HFC’s. De Amerikaanse standaard ASHRAE 34, ISO 817 heeft HFO1234ZE goedgekeurd als een internationale standaard.
Inmiddels heeft Climaveneta in Europa al HFO-koelinstallaties geleverd met in totaal meer dan 52MW koelvermogen. Een van de meest aansprekende projecten is Fortums stadsverwarming in het Finse Espoo. Hier zijn twee warmtepompen geleverd en geïnstalleerd. Daarmee wordt restwarmte van een datacenter van Ericsson hergebruikt via het warmtenet van de stad Espoo.
Dichter bij huis heeft APAC een warmtepomp van Climaveneta geleverd bij het Groningse datacenter van Bytesnet. Deze is verbonden met het koelsysteem en gebruikt de restwarmte om kantoorruimte te verwarmen. Dankzij een overeenkomst met WarmteStad kunnen in de toekomst zelfs woningen en andere gebouwen in de omgeving verwarmd worden met de restwarmte.

Reductiedoelstellingen SCOPE I en II (totale globale maat)

In 2018 hebben we in totaal 7 ton CO2 per fte uitgestoten. In 2019 willen we dit terugbrengen naar 6,5 ton.