ONZE EIGEN FOOTPRINT

Inventarisatie

APAC stelt elk half jaar haar Carbon Footprint vast: een maat voor de hoeveelheid CO2 die we uitstoten. De Carbon Footprint van 2018 is vastgesteld. Op dit moment meten we de voortgang in 2019. De Carbon Footprint Analyse is uitgevoerd volgens de opzet van het Greenhouse Gas (GHG) Protocol. De organisatiegrenzen zijn gekozen op basis van de ‘control approach’. Dit betekent dat binnen de analyse de bedrijfslocaties, middelen en medewerkers van APAC zijn meegenomen.
Het GHG identificeert drie bronnen van uitstoot, bekend als scopes. APAC richt zich op de eerste twee.

SCOPE I: directe emissies

Scope I omvat de directe emissies die onder eigen beheer vallen en worden gecontroleerd door de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de verbranding van brandstoffen in vaste machines en zakelijk vervoer met eigen voertuigen. Onder scope 1 vallen bovendien de emissies door toepassing van koelvloeistof in koelapparatuur en klimaatinstallaties van bedrijfslocaties en de installaties die APAC in beheer heeft. Dit is conform de F-gassen regelgeving

Deze koelvloeistof heeft ook invloed op uw eigen Carbon Footprint als onze opdrachtgever. Om deze te verlagen, informeren wij u graag over de toepassingsmogelijkheden van laag GWP koudemiddelen. Bij grote installaties kan dit zelfs gevolgen hebben voor het wettelijk verplichte onderhoudsinterval, waardoor u mogelijk kosten kunt besparen.

SCOPE II: indirecte emissies

Scope II omvat de indirecte emissies door opwekking van gekochte elektriciteit, stoom of warmte.

Rapportages

Elk half jaar rapporteren we over onze uitstoot, doelstellingen en reductiemaatregelen. De gedetailleerde rapportages zijn  te downloaden.

Energiebesparend Initiatief

APAC werkt met verschillende partijen samen aan een om energie te besparen bij koelsystemen.