De juiste IT-koeling voor de toekomst

De klimaatimpact zorgt voor belangrijke ontwikkelingen op het gebied van koudemiddelen. APAC adviseert koelsystemen met koudemiddelen die klaar zijn voor de toekomst. 

Om IT-apparatuur goed te laten werken is de juiste luchtvochtigheid en temperatuur in datacenters en computerruimten van groot belang. In de daarvoor benodigde klimaatinstallaties spelen koudemiddelen al sinds de jaren 60 een grote rol. In de loop der tijd bleek echter dat de gebruikte middelen slecht zijn voor ons leefmilieu. Daarom zijn er steeds nieuwe middelen ontwikkeld met minder milieu-impact. Na de inmiddels verboden CFK’s kwamen de HCFK’s en de laatste jaren zijn HFO’s sterk in opmars.

Trend: natuurlijke koelmiddelen
Tegelijk komt er een trend op gang om in plaats van deze synthetische middelen natuurlijke koudemiddelen toe te passen, zoals ammoniak, CO2 en propaan. Hoe veelbelovend de natuurlijke middelen ook zijn, er kleven ook nadelen aan, zoals brandbaarheid, giftigheid en verstikkingsgevaar. Daarom is toepassing van deze koudemiddelen eigenlijk alleen buiten mogelijk, bijvoorbeeld om een koudedrager als water of glycol te koelen voor het middels pompen getransporteerd wordt naar het afgiftesysteem. We verwachten dan ook dat het nog jaren duurt voor natuurlijke koudemiddelen de standaard worden in onze branche.

Voorsorteren op ontwikkelingen
Voor nu adviseren we wel om vast een koelsysteem te kiezen dat klaar is voor natuurlijke middelen: met gekoeld water of glycol en koude-opwekking in de buitenlucht. Bovendien raden we aan nu al een koudemiddel te kiezen dat minder belastend is voor het milieu en volgens de huidige quotumregeling nog minimaal 10 jaar beschikbaar is.

Meer weten?
Lees ons volledige informatiebulletin over koudemiddelen of neem contact met ons op voor advies op maat.