Groot vervangingsproject koelmachines datacenter

Onlangs verzorgde APAC Services een groot vervangingsproject van koelmachines voor een Nederlands datacenter. Het resultaat: een zeer tevreden klant.

Een Nederlands datacenter huurde APAC Services onlangs in voor een groot project. We verwijderden oude koelmachines en zorgden daarbij ook voor demontage en afvoer. Daarnaast verplaatsten we koelmachines. Daarbij verzorgden we bovendien het transport vanuit Zuid-Europa naar Amsterdam. We monteerden de koelmachines, sloten ze aan op de aanwezige ringleiding en stelden ze in vier fases in bedrijf. Maar we zorgden bijvoorbeeld ook voor nieuwe dakbedekking en poeren. Tot slot waren we verantwoordelijk voor de E-werkzaamheden.

Back-upplan dekt klantrisico af

Voor al deze werkzaamheden hebben we een back-upplan opgesteld. Zo garanderen we dat de koelmachines goed blijven werken, zoals afgesproken in de Service Level Agreement (SLA). Daarmee dekken we voor de klant het risico af dat er problemen ontstaan in het datacenter. Naast de eigen servicewerkzaamheden verzorgde APAC ook het projectmanagement over de activiteiten van ingehuurde subcontractors.

Strakke planning gehaald

Het hele project had een strikte einddatum. Dat vroeg om een strakke planning van onze werkzaamheden. Bovendien kregen we tussentijds te maken met complexe omstandigheden. Maar dankzij duidelijke communicatie en goede technische kennis zijn alle werkzaamheden heel goed verlopen. Tot grote tevredenheid van de klant.