Informatieplicht energiebesparing voor datacenters

De overheid verplicht grote bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen. Uiterlijk 19 juli moeten zij de RVO informeren over de genomen stappen. Voor commerciële datacenters is er een speciale lijst met erkende maatregelen.

Grote commerciële datacenters hebben net als veel andere bedrijven een energiebesparingsverplichting. Dit houdt in dat ze alle energiebesparende maatregelen moeten nemen die zich binnen vijf jaar laten terugverdienen. Om te stimuleren dat de betreffende bedrijven hier echt mee aan de slag gaan, heeft de overheid nu bovendien een informatieplicht ingevoerd. Bedrijven en instellingen die onder de energiebesparingsverplichting vallen, moeten doorgeven welke besparende maatregelen zij al genomen hebben. De deadline hiervoor is 19 juli 2019. Voor bedrijven met een energie-auditplicht (EED) geldt een latere deadline: 5 december 2019.

Lijst erkende maatregelen

De besparingsverplichting en bijbehorende informatieplicht gelden in principe voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas gebruiken. Om hen op weg te helpen, zijn er lijsten met erkende maatregelen opgesteld. Op 1 april 2019 zijn hiervan nieuwe versies gepubliceerd. Ook voor commerciële datacenters is er een lijst erkende energiebesparende maatregelen en een lijst maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud (DBO). Om aan de informatieplicht te voldoen, kunnen bedrijven de genomen maatregelen op deze lijsten aankruisen. Het is ook mogelijk om alternatieve maatregelen op te geven. Deze moeten dan minstens evenveel energie besparen als de erkende maatregel.

Doorgeven via eLoket RVO

Om de genomen maatregelen door te geven, kan de zogeheten drijver van het bedrijf terecht bij het speciaal daarvoor ingerichte eLoket informatieplicht energiebesparing van de RVO. Dit werkt via eHerkenning. De RVO geeft de ontvangen informatie door aan het bevoegd gezag, zoals een gemeente of omgevingsdienst. Op basis van de informatie kunnen zij controles instellen. Met bedrijven die weinig tot niets aan energiebesparing doen, kan het bevoegd gezag afspraken maken om alsnog te voldoen aan hun verplichtingen. Weigert een bedrijf om mee te werken, dan zijn er dwangsommen mogelijk.

Branchevereniging DDA informeert datacenters regelmatig over de ontwikkelingen rond de energiebesparingsverplichting. Zie voor meer informatie ook de RVO-site over de informatieplicht.